Kolejna edycja zawodów na trenażerze w Sprincie!

Sprint, jako jedyne punkty w Białymstoku:

- Tacx Test Center i
- Shimano Elite Race

Zapraszają do udziału, w kolejnych, zimowych zmaganiach na trenażerze: "Zimowy klasyk SPRINT Elite Race".

Zawody trwają od 1 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy prawie 6 kilometrowy odcinek Tour De France z legendarnym podjazdem L'Alpe d'Huez.

Nowość! Kategoria amator dla mężczyzn i kobiet!

Zmagania podzieliliśmy na następujące kategorie:

-mężczyźni pro - startujący w wyścigach kolarskich (min.1 start w 2016 r.)
-mężczyźni amatorzy - niestartujący w amatorskich zawodach
-kobiety pro- startujące w wyścigach kolarskich (min 1 start w 2016 r.)
-kobiety amator - niestartujące w amatorskich zawodach

Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe:

- Bluza Tacx
- Buff's
- Rękawiczki Ziener
- Odzież zimowa GoTherm
- Oświetlenie Endura
- Portfel LIV

WŚRÓD WSZYSTKICH STARTUJĄCYCH ROZLOSUJEMY BONY NA SERWIS ROWERÓW!

Regulamin zawodów dostępny pod spodem:

REGULAMIN

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Zimowy klasyk SPRINT Elite Race 2017”
2. Organizatorem Konkursu jest Sprint Bakoniuk Sp. J.

§ 2
Pojęciom wymienionym niżej nadaje się na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące znaczenie:
Konkurs – konkurs opisany w § 1 niniejszego regulaminu;
Uczestnik – osoba, która spełniła wszystkie wymogi opisane w § 3 niniejszego Regulaminu i zadeklarowała wolę udziału w Konkursie;
Sklep – sklep prowadzony przez Organizatora w Białymstoku przy ul. Kołłątaja 22

Uczestnictwo w konkursie
§ 3
1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie wymogi opisane w paragrafie niniejszym.
2. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizator uprawniony jest do zażądania dowodu tożsamości ze zdjęciem celem potwierdzenia pełnoletniości potencjalnego uczestnika lub Uczestnika. W przypadku startu osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekana prawnego wyrażona poprzez złożenie podpisu.
3. Organizator oświadcza, że udział w Konkursie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, wobec czego nie jest zalecany udział w Konkursie osób, których stan zdrowia nie jest idealny. Organizator zaleca, aby przed wzięciem udziału w Konkursie potencjalny uczestnik poddał się badaniom lekarskim, w tym specjalistycznym badaniom kardiologicznym i uzyskał zgodę badających na udział w Konkursie. Udział w Konkursie mogą brać tylko osoby, które złożą pisemne oświadczenie treści:
„Zostałem poinformowany, że udział w Konkursie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Oświadczam, że mój stan zdrowia umożliwia mi bezpieczny udział w Konkursie.”
4. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które złożą pisemne oświadczenie treści Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu >>Zimowy klasyk SPRINT Elite Race 2017.<< i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, że spełniam wymogi konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, publicznego ogłoszenia wyników i przekazania nagród. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez SPRINT BAKONIUK SP.J. mojego wizerunku poprzez zamieszczenie zdjęć i filmów przedstawiających moją osobę w materiałach marketingowych, w tym w szczególności na stronie internetowej.”
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy podmiotu będącego Organizatorem ani jego właściciel.
6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia choćby jednego wymogu opisanego w paragrafie niniejszym Organizator może w każdym czasie dokonać jego dyskwalifikacji. Dyskwalifikacja oznacza, iż Uczestnik nie ma prawa brać udziału w Konkursie, w przypadku zaś gdyby zostały mu przekazane jakiekolwiek nagrody, ma obowiązek je zwrócić.

Warunki techniczne przeprowadzenia konkursu
§ 4
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 01.12.2016 do dnia 31.01.2017 w godzinach otwarcia Sklepu. Data i godzina startu konkretnego Uczestnika winna zostać ustalona przez Uczestnika indywidualnie ze Sklepem.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na trenażerze Elite. Uczestnik może korzystać z własnego roweru lub z roweru dostarczonego przez Organizatora.
3. Organizator zapewni możliwość zamontowania w dostarczonym przez siebie rowerze pedałów uczestnika, o ile będzie to technicznie możliwe.
4. Konkurs odbywać się będzie w ten sposób, że Uczestnicy w umówionych terminach będą przejeżdżać na rowerze zamontowanym na trenażerze Elite trasę długości 5 km. Jako wynik traktowany będzie najlepszy z czasów uzyskanych przez Uczestnika. W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników tego samego, najlepszego w Sklepie wyniku, jako zwycięzca traktowany będzie ten Uczestnik, który uzyskał taki wynik wcześniej.
5. Konkurs obywa się w kategoriach:
- mężczyźni pro - startujący w wyścigach kolarskich (min 1 start w 2016 r.)
- mężczyźni amatorzy - niestartujący
- kobiety pro - startujące w wyścigach kolarskich (min 1 start w 2016 r.)
- kobiety amator - niestartujące
6. Start odbywa się z miejsca ( 0km/h ) a zacząć pedałować można po skończonym odliczaniu które pojawi się przed startem.

Nagrody
§ 5
1. Nagrody ufundowane przez Podlaskie Centrum Rowerowe SPRINT
Kategoria Mężczyźni Pro
I miejsce  – Bluza Tacx
II miejsce – Buff's
III miejsce – Rękawiczki Ziener
Kategoria Mężczyźni Amator
I miejsce – Rękawiczki Ziener
II miejsce – Koszulka Gotherm
III miejsce – Lampka Endura
Kategoria Kobiety Pro
I miejsce – Koszulka Gotherm
II miejsce – Rękawiczki Ziener
III miejsce – Portfel Liv
Kategoria Kobiety Amator
I  miejsce – Koszulka Gotherm
II miejsce – Rękawiczki Ziener
III miejsce – Portfel Liv


Wyłączenia odpowiedzialności
§ 6
1. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby możliwe było prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. W szczególności Organizator zobowiązuje się zapewnić sprawny trenażer Elite umożliwiający zapis wyniku każdego z Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, poza innymi przyczynami opisanymi w przepisach powszechnie obowiązujących, za uniemożliwienie lub utrudnienie przeprowadzenia lub ukończenia Konkursu z uwagi na:
1. Awarię trenażera w czasie Konkursu,
2. Wystąpienie błędu w oprogramowaniu trenażera, w szczególności skutkującego niemożnością dokonania zapisu wyniku,
3. Przerwę w dostawie prądu.

Ochrona wizerunku
§ 7
Organizator oświadcza, że przebieg Konkursu będzie utrwalany za pomocą fotografii i nagrań video. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystane przez Organizatora  w celach marketingowych, w tym umieszczone na stronie internetowej.
 
Ochrona danych osobowych
§ 8
1. Organizator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestników zgodnie z prawem. Dane będą przetwarzane przez SPRINT Bakoniuk Sp. J.
2. Dane będą zbierane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania danych zwycięzców oraz publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 

Formularz rejestracyjny
Wyrażam niniejszym chęć udziału w konkursie „Mikołajkowy  SPRINT Race 2017”.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Mikołajkowy SPRINT Race 2017” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Oświadczam, że spełniam wymogi konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, publicznego ogłoszenia wyników i przekazania nagród.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez SPRINT BAKONIUK Sp.j. mojego wizerunku poprzez zamieszczenie zdjęć i filmów przedstawiających moją osobę w materiałach marketingowych, w tym w szczególności na stronie internetowej.
Zostałem poinformowany, że udział w Konkursie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Oświadczam, że mój stan zdrowia umożliwia mi bezpieczny udział w Konkursie.
Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Telefon kontaktowy:
Mail:
Potwierdzam, że dobrowolnie podałem w/w dane osobowe.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przesyłanie na podany adres e-mail materiałów marketingowych i reklamowych.
Podpis uczestnika ........................................

Aktualności

Polecamy

sprint_2011

Kup na raty

sygma logo santander logo

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Akceptuję cookies na tej stronie.